Rada programowa

Przewodnicząca

Małgorzata Małaszko-Stasiewicz

Polskie Radio Program II

Rada programowa

Wiceprzewodniczący

dr Artur Szklener

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Rada programowa

Ewa Bogusz-Moore

Instytut Adama Mickiewicza

Rada programowa

dr hab. Szymon Bywalec

Orkiestra Muzyki Nowej

Rada programowa

dr Daniel Cichy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Rada programowa

dr hab. Marcin Gmys

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rada programowa

prof. dr hab. Alicja Jarzębska

Uniwersytet Jagielloński

Rada programowa

dr Mieczysław Kominek

ZKP / Polmic

Rada programowa

Jerzy Kornowicz

Warszawska Jesień

Rada programowa

dr hab. Iwona Lindstedt

Uniwersytet Warszawski

Rada programowa

Joanna Wnuk-Nazarowa

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Rada programowa

Przewodnicząca

Małgorzata Małaszko-Stasiewicz

Polskie Radio Program II

Wiceprzewodniczący

dr Artur Szklener

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ewa Bogusz-Moore

Instytut Adama Mickiewicza

dr hab. Szymon Bywalec

Orkiestra Muzyki Nowej

dr Daniel Cichy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

dr hab. Marcin Gmys

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Alicja Jarzębska

Uniwersytet Jagielloński

dr Mieczysław Kominek

ZKP / Polmic

Jerzy Kornowicz

Warszawska Jesień

dr hab. Iwona Lindstedt

Uniwersytet Warszawski

Joanna Wnuk-Nazarowa

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

100 na 100