1919

I Symfonia

 

I Symfonia

O kompozytorze

Czytaj więcej

O utworze

I Symfonia

Kompozycja napisana przez Sikorskiego zaraz po studiach, nawiązuje do tradycji późnoromantycznej. Wzorując się na Liszcie i Francku, kompozytor stosuje tematy cykliczne, czyli myśli powracające w kolejnych częściach dzieła, a syntetycznie zebrane w kunsztownym finale. Allegro con fuoco zbudowane jest wedle akademickich reguł formy sonatowej. Adagio zanurzone jest w aurze „tristanowskiej”, atmosferze parnej i upajająco dusznej. Po dramatycznym recytatywie Presto appasionato nadchodzi właściwy finał, ujęty w formę fugi podwójnej. Wielki łuk formy zamyka się tematem głównym – z wielką siłą, ale bez happy endu.

Czytaj więcej

 

Aplikacje

Edukacja

Mix stulecia

 

Facebook

Youtube

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021

 

Partnerzy strategiczni:

 

Partner:

1919

I Symfonia

O kompozytorze

Czytaj więcej

O utworze

I Symfonia

Kompozycja napisana przez Sikorskiego zaraz po studiach, nawiązuje do tradycji późnoromantycznej. Wzorując się na Liszcie i Francku, kompozytor stosuje tematy cykliczne, czyli myśli powracające w kolejnych częściach dzieła, a syntetycznie zebrane w kunsztownym finale. Allegro con fuoco zbudowane jest wedle akademickich reguł formy sonatowej. Adagio zanurzone jest w aurze „tristanowskiej”, atmosferze parnej i upajająco dusznej. Po dramatycznym recytatywie Presto appasionato nadchodzi właściwy finał, ujęty w formę fugi podwójnej. Wielki łuk formy zamyka się tematem głównym – z wielką siłą, ale bez happy endu.

Czytaj więcej

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021

Partnerzy strategiczni:

Partner:

100 na 100