1952

IV Symfonia

 

IV Symfonia

O kompozytorze

Czytaj więcej

O utworze

IV Symfonia

Pierwsza wersja dzieła powstawała pomiędzy rokiem 1948 a 1952. W tym samym czasie dojrzewała decyzja kompozytora o pozostaniu na emigracji. Dzieło było wykonane w Polsce w okresie popaździernikowej odwilży (zanim ponownie objęto nazwisko Palestra zapisem cenzorskim), ale kompozytor nie był z niego zadowolony. Wrócił do pracy, by po dwudziestu latach wydać IV Symfonię w nowej, poprawionej wersji. Inaczej zaplanował formę jednoczęściowego dzieła, rozbudowując całość. Celem tej redakcji było, zgodnie ze słowami kompozytora, lepsze uporządkowanie materiału muzycznego.

Czytaj więcej

 

Aplikacje

Edukacja

Mix stulecia

 

Facebook

Youtube

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021

 

Partnerzy strategiczni:

 

Partner:

1952

IV Symfonia

O kompozytorze

Czytaj więcej

O utworze

IV Symfonia

Pierwsza wersja dzieła powstawała pomiędzy rokiem 1948 a 1952. W tym samym czasie dojrzewała decyzja kompozytora o pozostaniu na emigracji. Dzieło było wykonane w Polsce w okresie popaździernikowej odwilży (zanim ponownie objęto nazwisko Palestra zapisem cenzorskim), ale kompozytor nie był z niego zadowolony. Wrócił do pracy, by po dwudziestu latach wydać IV Symfonię w nowej, poprawionej wersji. Inaczej zaplanował formę jednoczęściowego dzieła, rozbudowując całość. Celem tej redakcji było, zgodnie ze słowami kompozytora, lepsze uporządkowanie materiału muzycznego.

Czytaj więcej

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021

Partnerzy strategiczni:

Partner:

100 na 100